O nas

Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych

zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 5 lutego 2020 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się 15 stycznia 2020 roku w Tarnowie Podgórnym, gdzie mieści się siedziba i biuro stowarzyszenia. Inicjatywa utworzenia SPSP zrodziła się wśród producentów systemów pompowych w Polsce jako odpowiedź na potrzeby poprawy aktualnych przepisów.

Cele SPSP
  1. działanie na rzecz poprawy aktualnych przepisów dotyczących systemów pompowych
  2. promocja i rozwój systemów pompowych
  3. aktywna edukacja społeczeństwa w zakresie systemów pompowych
  4. wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości
  5. działanie na rzecz współpracy gospodarczej, innowacji technologicznych z władzami samorządowymi, wojewódzkimi i państwowymi
  6. wspieranie rozwoju społeczeństwa w działalności społecznej, edukacyjnej, oświatowej, informacyjnej, kulturowej, naukowej w szczególności dotyczącej możliwości wdrażania innowacji

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy Członków, Zarządu.