Kategorie
Uncategorized

Komunikat dotyczący certyfikacji zestawów hydroforowych do sieci wodociągowych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi certyfikacji pomp oraz zestawów hydroforowych do sieci wodociągowych przedstawiamy stanowisko SPSP w przedmiotowej sprawie.

Treść komunikatu z dn. 1.03.2023 r. znajduje się w zakładce Publikacje.

Rozporządzenie – zmiana okresu przejściowego certyfikacji

Minister Rozwoju i Technologii podpisał rozporządznie zmieniające okres przejściowy certyfikacji zespołów pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 grudnia 2021 r.

Treść Rozporządzenia dostępna jest w zakładce Publikacje.

Link do dokumentacji na stronie Ministerstwa: https://legislacja.gov.pl

Wydłużenie okresu przejściowego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w piśmie z dnia 14.09.2021 r. podjęło decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego umożliwiającego producentom układów pompowych przeprowadzenie prac związanych z certyfikacją zestawów hydroforowych zasilających sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową lub tylko hydrantową.

Stanowisko SPSP w przedmiotowej sprawie oraz decyzja Ministerstwa zawarte są w piśmie z dn. 16.09.2021 r. – zakładka Publikacje.

Brak konieczności certyfikacji zestawów hydroforowych

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966), zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową lub tylko hydrantową, nie są objęte obowiązkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania znakiem B.

Więcej szczegółów w załączonym piśmie, zakładka Publikacje.

Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Jacka Adamskiego – członka Stowarzyszenia Producentów Systemów Pompowych i wspaniałego człowieka, który aktywnie uczestniczył w rozwoju naszego projektu.
Jacek Adamski był również wieloletnim pracownikiem i członkiem zarządu firmy Ebara Pompy Polska sp. z o.o.
Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach.

Obowiązek certyfikacji zestawów hydroforowych w 2022 r.

Przedstawiamy stanowisko SPSP w sprawie obowiązku posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i obowiązku znakowania wyrobu budowlanego znakiem B dla zestawów hydroforowych w sieciach wodociągowych bytowo-hydrantowych oraz hydrantowych.

Pełna treść pisma dostępna jest w zakładce Publikacje.

Odpowiedź na oświadczenie firmy Wilo

W związku z opublikowanym oświadczeniem firmy Wilo przedstawiamy stanowisko SPSP w tej sprawie. Treść pisma dostępna jest w zakładce Publikacje.

Raport SPSP

Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych przygotowało raport dotyczący braku zasadności certyfikacji zestawów hydroforowych według interpretacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.

Raport powstał w celu przekazania Instytucjom Państwowym, firmom i zrzeszeniom działającym w branży oraz wszystkim zainteresowanym istoty problemu jakim jest certyfikacja zestawów hydroforowych wg. bieżących interpretacji Rozporządzenia W raporcie SPSP porusza następujące kwestie:

  • Dlaczego zestawy hydroforowe, które nie są wprost wymienione w załączniku do Rozporządzenia powinny być wg zeszłorocznych interpretacji certyfikowane?
  • Dlaczego produkty o różnej funkcji i przeznaczeniu (zestaw hydroforowy i pompownia pożarowa) w myśl interpretacji z zeszłego roku miały być certyfikowane wg tych samych norm?
  • Dlaczego niemiecki koncern Wilo otrzymał Krajową Ocenę Techniczną podczas gdy inni producenci pracują wraz z CNBOP nad wytycznymi? Czy możliwy jest monopol w tym zakresie w naszym kraju?
  • Czy jesteśmy jedynym krajem w Europie, który wymaga certyfikacji zestawów hydroforowych?
  • Jaki wpływ na środowisko naturalne mają proponowane interpretacje Rozporządzenia?
  • Czy istnieje zagrożenie dla sektora MSP w związku z proponowaną interpretacją Rozporządzenia?
  • Czy istnieje jakikolwiek wpływ zmian na każdego z mieszkańców w naszym kraju?

Ze względu na niewątpliwą wieloaspektowość zagadnienia w raporcie przedstawiamy krok po kroku dlaczego problem powstał, jakie są w związku z nim zagrożenia i jakie rozwiązania należy wdrożyć.

Pełna treść raportu oraz pismo przewodnie dostępne są w zakładce Publikacje.

Polski Instalator – artykuł

W najnowszym wydaniu magazynu Polski Instalator (1-2/2020) opublikowaliśmy artykuł będący odpowiedzią SPSP na zmianę Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23.06.2018 r. związanego z deklarowaniem właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1233). Zgodnie z Rozporządzeniem ustawodawca wprowadza obowiązek wystawiania krajowej oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych dla pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia. Artykuł „Ochrona przeciwpożarowa – systemy pompowe na wirażu” znajdziecie Państwo w zakładce Publikacje.