Kategorie
Uncategorized

Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Jacka Adamskiego – członka Stowarzyszenia Producentów Systemów Pompowych i wspaniałego człowieka, który aktywnie uczestniczył w rozwoju naszego projektu.
Jacek Adamski był również wieloletnim pracownikiem i członkiem zarządu firmy Ebara Pompy Polska sp. z o.o.
Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach.

Kategorie
Uncategorized

Obowiązek certyfikacji zestawów hydroforowych w 2022 r.

Przedstawiamy stanowisko SPSP w sprawie obowiązku posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i obowiązku znakowania wyrobu budowlanego znakiem B dla zestawów hydroforowych w sieciach wodociągowych bytowo-hydrantowych oraz hydrantowych.

Pełna treść pisma dostępna jest w zakładce Publikacje.

Odpowiedź na oświadczenie firmy Wilo

W związku z opublikowanym oświadczeniem firmy Wilo przedstawiamy stanowisko SPSP w tej sprawie. Treść pisma dostępna jest w zakładce Publikacje.

Raport SPSP

Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych przygotowało raport dotyczący braku zasadności certyfikacji zestawów hydroforowych według interpretacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.

Raport powstał w celu przekazania Instytucjom Państwowym, firmom i zrzeszeniom działającym w branży oraz wszystkim zainteresowanym istoty problemu jakim jest certyfikacja zestawów hydroforowych wg. bieżących interpretacji Rozporządzenia W raporcie SPSP porusza następujące kwestie:

  • Dlaczego zestawy hydroforowe, które nie są wprost wymienione w załączniku do Rozporządzenia powinny być wg zeszłorocznych interpretacji certyfikowane?
  • Dlaczego produkty o różnej funkcji i przeznaczeniu (zestaw hydroforowy i pompownia pożarowa) w myśl interpretacji z zeszłego roku miały być certyfikowane wg tych samych norm?
  • Dlaczego niemiecki koncern Wilo otrzymał Krajową Ocenę Techniczną podczas gdy inni producenci pracują wraz z CNBOP nad wytycznymi? Czy możliwy jest monopol w tym zakresie w naszym kraju?
  • Czy jesteśmy jedynym krajem w Europie, który wymaga certyfikacji zestawów hydroforowych?
  • Jaki wpływ na środowisko naturalne mają proponowane interpretacje Rozporządzenia?
  • Czy istnieje zagrożenie dla sektora MSP w związku z proponowaną interpretacją Rozporządzenia?
  • Czy istnieje jakikolwiek wpływ zmian na każdego z mieszkańców w naszym kraju?

Ze względu na niewątpliwą wieloaspektowość zagadnienia w raporcie przedstawiamy krok po kroku dlaczego problem powstał, jakie są w związku z nim zagrożenia i jakie rozwiązania należy wdrożyć.

Pełna treść raportu oraz pismo przewodnie dostępne są w zakładce Publikacje.

Polski Instalator – artykuł

W najnowszym wydaniu magazynu Polski Instalator (1-2/2020) opublikowaliśmy artykuł będący odpowiedzią SPSP na zmianę Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23.06.2018 r. związanego z deklarowaniem właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1233). Zgodnie z Rozporządzeniem ustawodawca wprowadza obowiązek wystawiania krajowej oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych dla pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia. Artykuł „Ochrona przeciwpożarowa – systemy pompowe na wirażu” znajdziecie Państwo w zakładce Publikacje.