Polski Instalator – artykuł

W najnowszym wydaniu magazynu Polski Instalator (1-2/2020) opublikowaliśmy artykuł będący odpowiedzią SPSP na zmianę Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23.06.2018 r. związanego z deklarowaniem właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1233). Zgodnie z Rozporządzeniem ustawodawca wprowadza obowiązek wystawiania krajowej oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych dla pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia. Artykuł „Ochrona przeciwpożarowa – systemy pompowe na wirażu” znajdziecie Państwo w zakładce Publikacje.